00 ENG - EDO TEXTS. | 51

inline01 AGH - ọ na wẹ a khama osalobua | ne ẹ ma miẹ ivie ; | ọ na wẹ rhie gie irẹn
01 EDO - o͉nawaxamosalobwa | ne͉mamivie ; | o͉nawe͉riegi͉nǫ

inline02 ENG - he said tell Osalobua | he did not see beads ; | he (messenger) said

inline03 ENG - bring it to him

inline04 AGH - ọ na wẹ (?) ọ ma miẹ rhie rre, | ọ na wẹ do wu ye ọ
04 EDO - o͉nawędo͉mamierhii͉ri, | o͉nawe͉dowuyo

inline05 ENG - he said if he did not see them to bring, | he said come, die for it

inline06 AGH - ọ na wẹ a rinmwian ne ; | ọ na wẹ lahọ ; | Osalobua na wẹ irẹn i kue
06 EDO - o͉nawalimia̯ine ; | o͉nawe͉lahǫ ; | Osalobwanawine͉kwi

inline07 ENG - he said beg him for him ; | he said "I beg" ; Osalobua said he did not

inline08 ENG - (Osa) agree

inline09 AGH - ọ na wẹ, | avbe rinmwian ọmwan emwin ; | ọ na wẹ ne i kue
09 EDO - o͉nawę̀, | avelimieo͉maime ; | o͉nawe͉nekwe

inline10 ENG - he said, | he can beg thing of a person ; | he said he did not agree

inline11 AGH - ọ na wẹ sẹ ọkpa do wu
11 EDO - o͉nawe͉sokwadowu

inline12 ENG - he said the only thing to do was that he must come and die

inline13 AGH - ọ na wẹ (?) emwin (?), | ọ na wẹ ne ma gie agbọn na
13 EDO - o͉nawe͉ve͉migi͉miame, | o͉nawe͉nemaguagmo͉na

inline14 ENG - he said if a thing is not hard, | he said he would not send him to this

inline15 ENG - world

inline16 AGH - ọ na wẹ u ma we u lae | ọ na wẹ (?)
16 EDO - o͉nawumawulai | o͉nawe͉tininagagiyu

inline17 ENG - he said "you didn't say you would go" | he said he would go

inline18 ENG - (Osa) | (Ewale)

inline19 AGH - Osalobua na wẹ irẹn i kue | ọ na wẹ a rinmwian mwẹn | ne i na gha rrie agbọn
19 EDO - Osalobwanawinegikwi | o͉nawainiminimiame | ninagariagmo͉ñ

inline20 ENG - Osalobua said he did not | he said beg for me | let me go to the

inline21 ENG - agree | | world

inline22 AGH - Osalobua na wẹ irẹn họn | ọ na wẹ do gha khian | ọ na wẹ u sẹ agbọn
22 EDO - Osalobwanawinehǫi | o͉nawe͉dogaxia | o͉nawuasagmo͉ñ

inline23 ENG - Osalobua said he heard | he said "go" | he said "if you reach

inline24 ENG - world"

inline25 AGH - ọ na wẹ ya do le yi(?) | ọ na wẹ irẹn họn
25 EDO - o͉nawe͉yadoleyi | o͉nawinehoi

inline26 ENG - he said "go make them better" | he said "he heard"

inline27 AGH - ọ na wẹ a ghẹ gbe okhuo hamwan | ọ na wẹ | ghẹ gbe ọwẹe
27 EDO - o͉nawe͉age͉gboxwohame | o͉nawę̀ | ge͉gbǫwę́

inline28 ENG - he said "don't kill pregnant woman" | he said | "don't kill farmer"

inline29 AGH - ọ na wẹ irẹn họn ; | ọ na wẹ ẹre, | ọ na gha de, | ọ ke do die ne agbọn ;
29 EDO - o͉nawinehoi ; | o͉nawe͉le, | o͉nagade, | o͉ke͉dodinagmo͉ñ ;

inline30 ENG - he said "he heard" ; | he said, | he was coming | then he went to world ;

inline31 AGH - ugbẹn a ghi die ne agbọn, | ọ ke do um ọwẹe, | ọ ke go gbe
31 EDO - ugbe͉nagidinagmo͉ṅę, | o͉ke͉do mwo͉were, | o͉ke͉dogbę

inline32 ENG - when he got to the world, | he brought farmer | he killed him

inline33 AGH - Osalobua na ga gui ; | ọ ke do mu okhuo hamwan, | ọ ke do gbe ẹre ;
33 EDO - Osalobwanagagwi ; | o͉kedomwoxwohamere, | o͉ke͉dogbe͉ ;

inline34 ENG - Osalobua made palaver | he brought pregnant woman | he killed her ;

inline35 AGH - Osalobua na wa wua ; | ọ ke do gbe ohẹn vbọ | Osalobua we na wa wua ;
35 EDO - Osalobwanawawa ; | o͉kedogbohe͉bǫ | Osalobwanawawa ;

inline36 ENG - Osalobua said he forbad , | he killed priest | Osalobua said he forbad ;

inline37 ENG - E 2

inline