00 ENG - EDO TEXTS. | 7

inline01 AGH - a na gha rri (past). | "A sinmwin uwẹ" ; | "I" | i họn (past) ; | iran ghi re nẹ
01 EDO - anagai͉rio̯i. | "Asimwe" ; | "I" | iho̯i ; | inagi͉line

inline02 ENG - they ate. | "Save you" ; | "Ay" | I hear ; | when they ate

inline03 AGH - ẹko ghi vuọn ; | iran ghi lovbiẹ ; | ọ na wẹ ; | vbe a ghi ruẹ na hẹẹ
03 EDO - e͉ko givǫ ; | i͉nagi͉lovie ; | o͉nawę̀ ; | biagi͉̽luenahe ;

inline04 ENG - belly full ; | they lay down ; | he said ; | What to do now ;

inline05 AGH - iran ni gbe ọvbohkan mwẹn ; | opia gha rhie ; | i gha gia iran uhkunmwun ;
05 EDO - inani͉gbawoxamina ; | opia͉garhie ; | i͉gagiaginau̽humu ;

inline06 ENG - they who killed this my wife ; | I take cutlass ; | I cut their heads off ;

inline07 AGH - ọ na ghi rhie opia ; | ọ na a gha gia iran vbe ukhunmwun ; | ọ ke ghi fo,
07 EDO - o͉nagirhiopia ; | o͉na̯iagagiaginawu̽humu ; | o͉ke͉gifo,

inline08 ENG - So he took cutlass | he went cut their heads ; | when he finished,

inline09 AGH - ọ ghi ghee ye Osalobwa ; | Wa ru ? | u na gbe omwan
09 EDO - o͉gigey̯Osalobwa ; | Walu ? | unagbo͉ma

inline10 ENG - he saw Osa ; | What are you doing ? | you kill person

inline11 AGH - (?) ; | iran ka ru mwẹn ẹre ; | vbọzẹ ne uwẹ na khamaa mwẹn ?
11 EDO - no͉senia̯ii ; | i͉nakalume͉le ; | bo͉ze͉nuwemaxamame ?

inline12 ENG - like that ; | they first did it to me ; | why did you not tell me ?

inline13 AGH - ọ na wẹ ; | ghẹ ghi ru (?) ; | ọ ke rhie ebe ; | ọ ke khiẹn ẹre :
13 EDO - o͉nawę̀ : | gegilue͉de ; | o͉ke͉rhiebe ; | o͉ke͉xie͉le ;

inline14 ENG - he said : | he would not do it again ; | he took leaf ; | he rubbed it ;

inline15 AGH - ọ ke mi yiin ne unu ; | mi yiin (?) ehọ ; | o na rhie uwẹnrhio=ntan ;
15 EDO - o͉ke͉mieyinunu ; | miyolehǫ ; | o͉narhieumwe͉riota ;

inline16 ENG - he squeezed it for mouth ; | and ears ; | he took small stick (whip);

inline17 AGH - ọ na fian-re(?) ; | ọ na wẹ iran rhiọrre ; | a gha vbiẹ,
17 EDO - o͉nafinale ; | o͉nawinarhio͉re ; | aga̽vie,

inline18 ENG - he flogged them ; | he said : let them wake ; | when people sleep,

inline19 AGH - a rhiọrre ; | iran na kpaegbe ; | ọ na huẹn vbe okhuo ; | vbe ọ suẹn ẹzọ
19 EDO - ario͉ ; | i͉nanaekba̯igbe ; | o͉nahumewoxwo ; | bo͉sie͉zo

inline20 ENG - let them wake ; | they got up ; | he woke woman ; | what brought

inline21 ENG - palaver

inline22 AGH - vbe a na gbe okuo na ; | iran na wẹ : | iran ni (?) ;
22 EDO - wanagboxwona ; | i͉nanawę̀ : | i͉nanimia̯i ;

inline23 ENG - before you kill this woman ; | they said : | they begged her ;

inline24 AGH - ọ ma kue nia ; | ọre iran na gbe ; | ọ na nọ ne okhuo :
24 EDO - o͉makwe͉nia ; | o͉linanagbe̽ ; | o͉nanonoxwo :

inline25 ENG - she did not agree ; | so they killed her ; | he asked woman :

inline26 AGH - i ma kue iran ; | ọ na rhie ekhuae ; | ọ na vinhẹn ye ọ ; | ọ na wẹ ;
26 EDO - i͉makwina ; | onarhiexwa̯ise ; | o͉nafiyo ; | o͉nawę̀ ;

inline27 ENG - I don't agree for them ; | he took ewaise ; | he swore on it ; | he said :

inline28 AGH - ẹvbo hoho(?) | irẹn ghẹ ghi | koko rhie okhuo ọkpa ; | iran vinhẹn ;
28 EDO - e͉wohoho | i͉ne͉gagi | koku͉rhioxwo͉kp̠a ; | i͉nafie ;

inline29 ENG - this whole town | they can't | mix take one woman ; | they swore ;

inline30 AGH - ọ na wẹ vbe okhuo : | werriegbe, | gha rrie ẹrinmwin | ọse
30 EDO - o͉nawęwoxwo : | wi͉ri͉gbe, | garie͉limi | ose

inline31 ENG - he said to woman : | go back, | go to Elimi | person

inline32 AGH - ne ọ ye ẹrinmwin i rre.
32 EDO - noye͉limire̽.

inline33 ENG - who goes to Elimi does not come (back).

inline